Zastupitelstvo obce

Václav Husák- starosta obce

František Šmíd- místostarosta obce

Jiří Melichar - člen zastupitelstva

Hana Paurová- člen zastupitelstva

Rudolf Bílý - člen zastupitelstva

Ing. Veronika Kolářová- člen zastupitelstva

Jolana Bartošová - člen zastupitelstva