Zastupitelstvo

Osoby

František Šmíd

Místostarosta

Ing. Veronika Kolářová

člen zastupitelstva

Jolana Bartošová

člen zastupitelstva

Hana Paurová

člen zastupitelstva

Jiří Melichar

člen zastupitelstva

Jiří Melichar

člen zastupitelstva

Václav Husák

starosta

Rudolf Bílý

člen zastupitelstva